Nøkkelen til god innendørsdekning på kontoret

Dårlig eller manglende innendørs mobildekning er kjente problemstillinger for mange norske bedrifter. Tett bebyggelse, ny arkitektur, kraftig konstruksjon, beliggenhet samt økende mobilbruk bidrar til dårlig dekning. Det finnes heldigvis en løsning.

SMARTceller er minibasestasjoner som gir suveren innendørsdekning via bredbåndslinjen, helt uavhengig av utendørs master. Alt du trenger er strøm og internett.

Det finnes to ulike enheter som dekker ulike behov med tanke på dekningsareal og antall aktive brukere per celle. G3 cellen som er den minste av de to cellene har et dekningsareal på ca. 100 kvm og tillater åtte aktive samtaler samtidig. G7 er en kraftigere celle med et dekningsareal på ca. 1000kvm og kapasitet til å la 16 personer ha aktive samtaler samtidig.

Rekkevidden avhenger av plassering og bygningens beskaffenhet, og i store lokaler over flere etasjer, kan flere bokser seriekobles for å oppnå et større dekningsareal. Er det montert flere SMARTceller i en løsning vil det være mulig å ta med samtalen mellom disse cellene.

Les mer om SMARTcelle på produktarket HER

Alt du trenger er strøm og bredbånd, så sørger vi for en god og trygg dekning.

smartcell_priser og produktbilde

bestill