Kostnadsadministrasjon

Er det riktig at bedriften din skal dekke private mobilkostnader til de ansatte som donasjoner til humanitære organisasjoner, betaler parkeringsavgifter eller innsending av stemmer i Idol? Nei, det er verken riktig eller lovlig.

Med kostkontroll fra ice har bedriften alltid 100 % oversikt over mobilkostnadene, og foretar automatisk lønnstrekk av privat bruk og rapportering av mobilskatt til myndighetene. I tjenesten er flere funksjoner inkludert, som til sammen vil gi en brukervennlig og effektiv oversikt over alt som har med bedriftens mobilkostnader å gjøre.

 

 Løsningen inneholder flere nyttige funskjoner: 

 

 

 cost_allocation

Mobil kostnadskontroll gir en grafisk oversikt over bedriftens mobilkostnader og mobiltelefonbruk gruppert på en visuell, forståelig og søkbar måte.
Mange bedrifter sliter med å forstå fakturaene fra sin mobiloperatør. Med mobil kostnadskontroll – også kalt Telecom Expense Management – får man en enkel oversikt over alle bedriftens abonnement og tilleggstjenester, inkludert et diagram som viser total enhetskostnad for tale, sms og data.
Dette gjør det enkelt å følge bedriftens kostnadsutvikling.

 

no-mobile-circle

Med mobilbrukpolicy får ledere og ansatte klare retningslinjer for bruk av mobiltelefoni.
Dette gjør det enkelt for de ansatte å bruke mobil, også privat, og man unngår gråsoner og spørsmål. Behovet for kontroll av ansattes mobilbruk er dermed svært begrenset.
I tjenesten inngår automatisert lønnstrekk av private mobilkostnader basert på regelverk, automatisk rapportering til lønnsystem og en e-post med oversikt over lønnstrekk for mobilbruk hver måned.

 mobilskattPenger2

Inkludert automatisk generering av mobilskatt for ansatte.
Mange bedrifter bruker i dag store ressurser på manuell rapportering, mens andre har mangelfull kunnskap om skattereglene for mobiltelefoni og lovens krav til rapportering.
I kostnadskontroll ligger det en funksjon for automatisk generering av underlag for ansattes fordelsbeskatning av mobilbruk. Funksjonen er tilrettelagt for å ivareta bedriftens lovpålagte behov for løpende regnskapsrapportering og korrekt lønnsinnberetning, arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Sjablongbeskatning av mobilbruk, innberetning av mobilinnhold og MVA-fradrag dekkes også.

kostnadsallokering

Ved hjelp av kostnadsallokering kan bedriften automatisk fordele brukernes mobilkostnader til rett kostnadssted.
Dette sparer mye tid som ellers ville gått med til manuell kontering, og man får enkelt oversikt over hver avdelings mobilkostnader. Bedriften klarer seg med kun 1 faktura fra mobiloperatøren når kostkontroll står for kostnadsfordelingen. Dermed reduseres kostnader til intern fakturahåndtering, samtidig som antall papirfakturaer begrenses. Kostnadsallokering er lett å implementere og selvfølgelig veldig brukervennlig.

 

ta kontakt_knapp